FOTOWOLTAIKA

“Odnawialne źródła energii na terenie gminy Jabłonna – instalacje fotowoltaiczne”

Całkowita wartość projektu wynosi 1 668 419, 42 zł.

Dofinansowanie ze środków EFRR 1 299 020,60 zł.

 

Projekt dofinansowany ze środków  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie wykorzystywania OZE w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Jabłonna. W ramach projektu zainstalowano 79 instalacji fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie gminy  Jabłonna, oraz jedną instalację na budynku Urzędu Gminy.

Fotowoltaiczna mikroinstalacja zamienia energię promieniowania słonecznego na energię prądu elektrycznego. Służy do zasilania wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku mieszkalnego o napięciu 230V i wytworzona energia może być przeznaczona tylko i wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa domowego, czyli do zasilania urządzeń codziennego użytku np. lodówka, pralka, telewizor, itp. Dokonano montażu instalacji fotowoltaicznych o mocach 2,2  kW, 3,025 kW, 5,225 kW oraz  17,25kW na budynku Urzędu Gminy.

Dzięki realizacji przedsięwzięcia nastąpi poprawa stanu powietrza atmosferycznego na terenie Gminy. W znaczącym stopniu zwiększy się ilość energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych, dzięki czemu  zredukowana zostanie emisja gazów cieplarnianych. Gmina Jabłonna stanie się tym samym miejscem atrakcyjniejszym dla obecnych i przyszłych  mieszkańców  poprzez poprawę jakości i warunków życia.

Gmina Jabłonna dysponuje ogromnym potencjałem pozwalającym rozwijać na jej terenie odnawialne źródła energii i zwiększać udział „czystej” energii w bilansie energetycznym powiatu, a nawet województwa. Ze względu na swoje położenie gmina jest uprzywilejowanym obszarem do rozwoju energetyki z OZE (odnawialnych źródeł energii) takich jak energia: słoneczna, wiatrowa czy też kotłów na biomasę. Stały rozwój i inwestowanie w OZE przyczynia się do znaczącego wzrostu atrakcyjności obszaru gminy pod względem gospodarczym, turystycznym a przede wszystkim służy jej mieszkańcom!