Korzyści wynikające z zastosowania odnawialnych źródeł energii:

 1. ekonomiczno – społeczne – wprowadzenie niewyczerpalnych i tanich źródeł energii –w miejsce trudniej dostępnych i coraz droższych paliw kopalnych:
  • zmniejszenie uzależnienia od obcych źródeł energii
  • stworzenie warunków konkurencji między producentami energii (ceny energii wynikają z kosztów jej pozyskania)
  • stworzenie nowych stanowisk pracy (redukcja bezrobocia w regionach rolniczych)
  • zagospodarowanie nieużytków na produkcję rolną dla sektora paliwowo – energetycznegowy
  • korzystanie nadwyżek produkcji rolnej (zbóż, ziemniaków, roślin oleistych oraz odpadów np. słomy
 2. ekologiczne:
  • zredukowanie emisji zanieczyszczeń powietrza związanych z przetwarzaniem paliw kopalnych
  • redukcja efektu cieplarnianego
  • zmniejszanie ilości odpadów
  • uregulowanie stosunków wodnych
 3. zdrowotne:
  • ograniczenie zachorowań wynikających z zanieczyszczeń środowiska
Zdjęcie instalacji

Energia odnawialna jest energią tanią, przyjazną człowiekowi i środowisku. Odnawialne źródła są dostępne za darmo (energia słońca, wiatru, biogazu) lub po niewielkich kosztach (słoma, drewno).

Zalety fotowoltaiki:

 • Ekonomia – inwestycja w system fotowoltaiczny pozwala na oszczędność w wyniku obniżenia rachunków za prąd (nawet o 90%). Własna minielektrownia to niezależne źródło energii dla Ciebie i Twojego domu. Promieniowanie słoneczne pozwala na samodzielne produkowanie prądu.
 • Bezpieczeństwo energetyczne – instalacja fotowoltaiczna zwiększa bezpieczeństwo energetyczne i pozwala uniezależnić się od zewnętrznego dostawcy energii.
 • Dbałość o środowisko – niewątpliwie do głównych zalet fotowoltaiki należy jej proekologiczny charakter. Produkcja energii elektrycznej odbywa się poprzez wykorzystanie promieniowania słonecznego. W związku z tym produkcja energii nie wpływa negatywnie na zdrowie oraz życie ludzi i zwierząt, a także nie powoduje emisji szkodliwych substancji do atmosfery takich jak CO2, inne gazy cieplarniane czy pyły.
 • Skalowalność – system fotowoltaiczny składa się z modułów. Dzięki takiemu rozwiązaniu istnieje możliwość jego rozbudowy, jeśli wystąpi taka potrzeba.
 • Bezobsługowość – odpowiednio zaprojektowane systemy fotowoltaiczne nie wymagają praktycznie żadnych nakładów pracy w trakcie eksploatacji, a ich żywotność wynosi wiele lat.
 • Szybka instalacja – instalacja systemu fotowoltaicznego na dachu domku jednorodzinnego zajmuje około 1-2 dni.
 • Brak hałasu podczas pracy – jest to istotny czynnik, który wpływa na popularność paneli fotowoltaicznych (problem hałasu występuje m.in. przy wiatrakach).