ilość energii wytworzonej w miesiącu

Ilość energii wytworzonej w poprzednim miesiącu

26,50 MWh

ilość energii wytworzonej w roku

Ilość energii wytworzonej w 2022 roku

44,99 MWh

Wzrost zielonych roślin

Wzrost zielonych roślin

526 drzew

Redukcja emisji

Redukcja emisji

249,46 Ton