ilość energii wytworzonej w miesiącu

Ilość energii wytworzonej w poprzednim miesiącu

4,70MWh

ilość energii wytworzonej w roku

Ilość energii wytworzonej w 2021 roku

304,14 MWh

Wzrost zielonych roślin

Wzrost zielonych roślin

426 drzew

Redukcja emisji

Redukcja emisji

241,46 Ton