„Odnawialne źródła energii na terenie
Gminy Jabłonna – instalacje fotowoltaiczne”

Logo Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020

projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WL 2014-2020), Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE, Oś. Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku.

Skąd panele fotowoltaiczne w Gminie Jabłonna?

Realizacja projektu możliwa była dzięki środkom z Unii Europejskiej oraz aktywnej współpracy przedstawicieli samorządu gminy Jabłonna z mieszkańcami. Wspólne starania zaowocowały zainstalowaniem 79 instalacji fotowoltaicznej przyczyniając się do zwiększenia poziomu jakości środowiska w Naszej Gminie!

Razem chrońmy środowisko naturalne

Panele