0
Instalacje fotowoltaiczne montowana na gruncie i na dachach budynków
0
Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji (MWh/rok)
0
Szacunkowy roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (t CO2/rok)